Sponsring med eftertanke – alla parter vinnare

Sponsring med eftertanke – alla parter vinnare

Maxi ICA Stormarknad Alingsås har alltid varit en stor sponsor till det lokala idrotts- och föreningslivet i kommunen – alltifrån eliten med Alingsås Handbollklubb i spetsen till bredden inom all form av ungdomsverksamhet. Men det kan lika gärna handla om att vara med och stötta ett miljöbloggsforum, den lokala pensionärsföreningen eller en aktivitet på Ödenäs skola.

Vi ser vår insats som en del i vårt samhällsengagemang. Ett rikt föreningsliv är viktigt för en stad som Alingsås, varför vi vill dra vårt strå till stacken och värna om detta.

Vi lägger varje år en ganska stora summa pengar på sponsring – med målet att kunderna och vår egen omvärld ska se Maxi ICA Stormarknad Alingsås som en positiv kraft i samhället och att man står för gott medborgarskap i allmänhet med associationer till mat, motion, hälsa och livsstil i synnerhet. För oss är det viktigt att all sponsring förmedlar, förstärker och kommunicerar vad vi vill stå för, det vill säga kundnytta. Vår ambition är att sponsringen skall ge en vinn-vinn-känsla åt alla parter.

Vi på Maxi ICA Stormarknad Alingsås har satt upp följande parametrar när det gäller våra sponsoråtaganden:

Vi ska:

  • vara affärsmässiga i sponsorarbetet, våra sponsoraktiviteter skall syfta till att skapa ambassadörer för ICA Maxi i Alingsås, alltid koordinera sponsoraktiviteter/event med sponsorfunktionen.
  • alltid följa vår affärsidé och våra värderingari sponsorverksamheten, sponsra verksamheter där många människor involveras, sträva efter balans mellan samhälls-, idrotts-, mat- och kultursponsring,mäta och följa upp all sponsorverksamhet, och om möjligt alltid skriva avtal.

Vi ska undvika:

  • verksamheter som är uppenbart skadliga för människan och miljön, extrema verksamheter som strider mot våra värderingar i etik-, moral och miljöfrågor, riskfyllda verksamheter, samt passiv och rutinmässig bidragsverksamhet.

Vi ska tänka till en extra gång vid:

  • uppenbara politiska och religiösa sponsoraktiviteter.

Vill ni ansöka om sponsringsbidrag – testa ert förslag här:

  • Uppfyller ert projekt våra parametrar för sponsring?
  • Är ert projekt av ideell karaktär?
  • Kan Maxi erbjudas en riktigt bra plats för exponering av företagets logotype? 

Har ni svarat ja på alla tre frågorna så är ni välkomna att kontakta oss. Blev det nej som svar på någon av frågorna ovan tycker vi att ni ska fundera igenom ert förslag.

Vid frågor kan ni kontakta Joakim Gustafsson, marknadsansvarig på Maxi ICA Stormarknad Alingsås.
E-post: joakim.gustafsson@maxi.ica.se