Insikter om insekter

Insikter om insekter

Två miljarder människor runt om i världen gör det redan. Och sedan en tid tillbaka gör man det i Holland, Belgien, Storbritannien och vårt grannland Finland. Äter insekter alltså. Kan mjölmaskonsdag bli nya tacofredag?

Insekter pekas av många forskare ut som en av de hållbara lösningarna för att förse jordens växande befolkning med protein i framtiden. Fördelen med insekter är att de har ett högt proteininnehåll och kräver lite resurser att få fram. Insekter är kallblodiga och behöver mindre föda för att växa jämfört med däggdjur. De avger också mindre växthusgaser än traditionell boskap och kräver betydligt mindre landarealer. 

– Insekter är lätta att producera, behöver lite vatten och yta och har en god förmåga att ta rätt på svinn, säger Annika Grälls, som jobbar inom profilområdet Mat och Måltid på Alfred Nobel Science Park. Där sysslar man bland annat med innovation och att hitta samverkan mellan forskning och näringsliv.

Ett av deras projekt, Käka syrsor kittlar dödsskönt i kistan, gick ut på att titta på hur vi klarar att producera så nära slutprodukten som möjligt, för att minska transporterna, minska matsvinnet och få till ett kretsloppstänk. Man har exempelvis tittat på möjligheten att odla larver av butikens matavfall och ha fiskodlingar i butiken. ICA har medverkat i projektet och jobbar nu vidare med att använda potatisskal för att göra fiskfoder av insekter.

Insekter är redan en vanlig ingrediens i matlagningen i många länder, men syrsor till middag känns främmande för de allra flesta av oss i Sverige. I Finland däremot finns en efterfrågan på insekter som föda. Enligt en undersökning från Åbo universitet är 70 procent av finländarna intresserade av att äta insekter och hälften skulle köpa insekter om de fanns i mataffären.

– Det har gjorts universitetsuppsatser om attityder till insekter som mat. Det finns en tydlig skillnad i ålder. Yngre är mycket mer positiva. Man har också testat att göra burgare av mjölmaskfärs. En med malda mjölmaskar, en med klippta mjölmaskar och en med hela. Inte oväntat gillades den med malda bäst. Det visar att många kan tänka sig att äta, bara man slipper se. Men det är också kulturellt och jag tror att det kommer mer och mer. Som djurfoder i första hand och sedan som människoföda, även om det kan dröja. Men insekter har en fördel för att accepteras som mat: De smakar inte så jättemycket så mycket handlar om kryddningen, berättar Annika Grälls.

Än så länge är det olagligt i Sverige att sälja insekter som livsmedel och djurfoder. Livsmedelsverkets tolkning av EU-bestämmelserna innebär totalstopp för insekter som mat medan motsvarande myndigheter i andra länder har gjort precis tvärt om. I höstas tillät Finland insekter som mat och där finns runt tio företag inom insektsuppfödning.  

I december kom ett nytt beslut från Livsmedelsverket där man säger fortsatt nej till försäljning av insekter som mat i Sverige. Men Livsmedelsverket kommer att bjuda in den nystartade branschföreningen Insektsföretagen till ett nytt möte under januari. 

Text: Fredrik Malmborg