Ekologiska frukter och grönsaker

narodlat

Ekologiska frukter och grönsaker

Ekologiska frukter och grönsaker odlas på noggrant kontrollerade gårdar. De har vuxit utan genmanipulerade organismer, konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och så kallad joniserad bestrålning – något som ofta används för att bekämpa skadedjur och bakterier.

Bättre för miljön – bland annat

Det finns flera skäl att välja ekologiskt odlade frukter och grönsaker. Dels är de bättre för både dig själv och miljön, dels ger de betydligt bättre arbetsförhållanden för de som arbetar ute på odlingarna. Dessutom hushåller de på jordens resurser, eftersom ekologiska jordbruk arbetar hårt för att bedrivas i harmoni med jordens naturliga kretslopp. Bland annat strävar man efter att återanvända resurser i möjligaste mån, och att minimera användningen av fossila bränslen.

Ekobonden berättar

Omtanke, tålamod och tid – det är vad som krävs för att odla ekologiskt, förklarar Per Nordmark, lantbrukare på Södervidinge Gård i Skåne.

› Odlarintervju

Därför tar ekobananen ofta slut

Många ekovaror är inte bara dyrare än sina konventionella kusiner – de tar också oftare slut ute i butikerna. Orsaken är begränsningar i produktionen, förklarar ICAs inköpare, Jonas Hermansson.

› Frågor och svar om ekologiskt