Ekologiskt kött

kossor i hagen

Ekologiskt kött

Ekologiskt kött ska du välja om du vill äta kött som producerats med djurens bästa i åtanke. Köttet kommer från djur som växer upp på gårdar som kontrolleras regelbundet. Djuren äter minst 95 procent ekologiskt foder, har gott om utrymme och vistas mycket utomhus. Bara i undantagsfall medicineras djuren med antibiotika. Dessutom går slakt och transporter värdigt och omsorgsfullt till väga.

Ekologisk uppfödning med KRAV

I KRAV-reglerna utgår man alltid från djurens naturliga beteenden. Fodret ska vara ekologiskt – helst från den egna gården – och djuren får vistas ute en stor del av året. Dessutom får förebyggande medicinering inte användas.

KRAVs regler för djuromsorg

- Ekologiskt foder (odlat utan bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade grödor), och till minst femtio procent från den egna gården.

- Djuren vistas ute så mycket som möjligt med fri tillgång till bete. Inomhus är ytorna större än i konventionell uppfödning och djuren kan röra sig fritt.

- Uppfödningen utgår från djurens naturliga beteenden. Vill du veta mer om reglerna för olika djurslag, besök gärna KRAV.

Särskilt för nötkreatur

Det finns särskilda regler för KRAV-uppfödning av nötkreatur. På vintern, när djuren ofta vistas inomhus, måste de alltid ha tillgång till en välströad liggplats och ordentliga ytor, oftast större än i konventionell uppfödning. När det är dags för kalvning ska kvigorna ha möjlighet att gå undan och vara ifred – precis som de gör i frihet. Därefter går kalvarna med sina mödrar och diar hela diperioden.

Speciella krav för grisar

I den KRAV-märkta grisuppfödningen har djuren fri tillgång till ekologiskt odlat halm eller annat grovfoder. Inomhus har grisarna tre gånger så stor yta som i konventionell uppfödning och alltid en djup ströbädd. På sommaren får grisarna gå ute och beta och svalka sig i en gyttjepöl. (Det EU-ekologiska regelverket nöjer sig med att grisarna får frisk luft utomhus på en betongplatta.) Smågrisarna får också gå med suggan i minst sex veckor, till skillnad från fyra till fem veckor, som är normalt i konventionell uppfödning.