Skänk din pant för flickors skolgång

Skänk din pant för flickors skolgång

”Det känns bra att vi, tillsammans med våra kunder, kan bidra till att fler flickor i världen kan gå i skolan. IM är en partner som gör det möjligt för oss att göra skillnad på riktigt.” säger Christian Olofsson, köpman på ICA Kvantum Tomelilla.

Flickor ska gå i skolan – inte giftas bort, bli gravida eller tvingas arbeta! I tretton länder jobbar IM med konkreta insatser för att ge flickor möjlighet att gå i skolan. I våra pantrum får du som kund möjlighet att avstå dina pantpengar och istället skänka dem till IM. Allt som behövs är ett knapptryck. 

 

Så här fungerar det:

1. När du väljer IMs pantknapp avstår du från att själv ta ut pengarna och skänker istället summan till IM.

2. De insamlade pantpengarna går till IM som sedan ser till att pengarna går dit de gör bäst nytta. Det kan vara ett projekt i Malawi som arbetar för att ta flickor ur barnäktenskap och få dem tillbaka till skolan, eller ett projekt i Nepal där flickor från utsatta grupper får tillgång till utbildning för att minska risken för tidiga graviditeter.

 

Det här är IM

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i tretton länder världen över. IM arbetar för att alla barn ska gå i skolan, för att människor ska kunna försörja sig och sina familjer och för att civilsamhällen ska kunna påverka i frågor som rör mänskliga rättigheter. För att utvecklingen ska bli hållbar arbetar IM tillsammans med lokala organisationer och individer som brinner för förändring. Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos IMs givare, medlemmar och volontärer.

Genom IMs projekt når pengarna de människor som behöver det mest!

 

Det här händer när en flicka får gå i skolan:

Undviker att bli bortgift som barn

Får barn när hon är mogen, inte när hon själv är ett barn

Kan försörja sig i framtiden

Skolan blir ett skydd mot prostitution

En flicka som får gå i skolan låter sin dotter göra det samma

Risken att drabbas av hiv minskar

Risken att dö i barnsäng minskar

Blir en förebild för andra flickor