Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen

Miljöarbete inomhus

Miljöarbete förknippas oftast med olika aktiviteter utomhus. Men det pågår även ett arbete innanför våra väggar i vår butik för att minska klimatpåverkan, något som man kanske inte tänker på som besökare.

Läs mer här!

Miljöarbete inomhus

Miljöarbete förknippas oftast med olika aktiviteter utomhus. Men det pågår även ett arbete innanför våra väggar i vår butik för att minska klimatpåverkan, något som man kanske inte tänker på som besökare.

Läs mer här!

Rent vatten på ren vilja

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Avrinningsområdet består av nio länder med totalt 90 miljoner människor.

Läs mer här!

7 av 10 tomater importeras

På 1980-talet var Sverige i stort sett själv- försörjande på alla viktiga baslivsmedel. Idag är vi nere på en självförsörjandegrad på under 50 procent.

Läs mer här!

7 av 10 tomater importeras

På 1980-talet var Sverige i stort sett själv- försörjande på alla viktiga baslivsmedel. Idag är vi nere på en självförsörjandegrad på under 50 procent.

Läs mer här!

Alla barn har rätt att känna sig uppskattade

I varje klass finns det barn och unga som inte blir sedda eller får bekräftelse.

Läs mer här!

En het potatis

Det är väl helt självklart i en jordbruksbygd som Norrtälje att vi har en lokal potatisleverantör.

Läs mer här!

En het potatis

Det är väl helt självklart i en jordbruksbygd som Norrtälje att vi har en lokal potatisleverantör.

Läs mer här!

Öppna landskap

Roslagsmjölk grundades av fyra familjer i Roslagen och har sedan 2016 levererat mjölk av högsta kvalité.

Läs mer här!

Köttproduktion med en knorr

Roslagskött är ett bra exempel på vad vi på Flygfyren vill med det lokala engagemanget.

Läs mer här!

Köttproduktion med en knorr

Roslagskött är ett bra exempel på vad vi på Flygfyren vill med det lokala engagemanget.

Läs mer här!

Ögat, näsan, tungan och sunt förnuft.

Hantera ”bäst före” och gör kloka inköp så minskar du matsvinnet.

Läs mer här!

Bäst före och efter

Att jobba med att minska matsvinnet har alltid legat högt upp på agendan för Flygfyren. Redan 1976 när jag blev ansvarig för driften i butiken jobbade vi med det. Men då var det inte så modernt i samhället med tankar kring hållbarhet som det är idag.

Läs mer här!

Bäst före och efter

Att jobba med att minska matsvinnet har alltid legat högt upp på agendan för Flygfyren. Redan 1976 när jag blev ansvarig för driften i butiken jobbade vi med det. Men då var det inte så modernt i samhället med tankar kring hållbarhet som det är idag.

Läs mer här!

En tom burk ger en bra start i retur

Vi på Flygfyren har en stark tro på allas lika värde och vill bidra till att alla människor ska få möjligheten och förutsättningarna för ett bra liv.

Läs mer här!