Hållbarhet

Köttproduktion med en knorr

Roslagskött är ett bra exempel på vad vi på Flygfyren vill med det lokala engagemanget. När Sverige gick med i EU och svenska prissättningen på fläskkött gick från i storleksordningen 17 kr ner till 9 kr över en natt, då kontaktade Perra, som är ägare till Roslagskött, oss. Han ville berätta om en idé han hade. Han hade en önskan att ta vara på sina egna grisar och sälja direkt till butik och på så sätt ta bort en del i säljledet säger Classe Sylvén, handlare på Flygfyren.

Jag tyckte det var en intressant idé. Sagt och gjort så tog vi varandra i hand för att få det här att fungera. Därifrån har Perra byggt upp sitt varumärke till vad det är idag. Inte enbart tack vare sitt samarbete med oss förstås. Roslagskötts modell för uppfödning bygger på ett koncept där grisens välmående kommer i första hand vilket ger en bra kvalité på slutprodukten. Det är naturligtvis det viktiga. Men en liten del av framgången kan vi ta åt oss av.

Vår roll

Och vad tog vi på oss för roll i det här kan man undra? Vårt åtagande som butik blev att garantera en viss kvantitet för att Perra skulle kunna säkerställa produktionen. Vi har långt ifrån tagit alla hans grisar men vi har bidragit till en bas för hans företag. Och idag har han en bra verksamhet som säljer i Roslagen och stora delar av Stockholm.

Vi hjälper leverantörer och producenter att växa

Och det är det här som vi vill med de samarbeten vi har. Inte enbart ta in och sälja de varor som erbjuds. Vi vill ju över tid vara med och utveckla de olika producenterna, böndernas och leverantörernas verksamheter.
För många och då speciellt bönder så har de oftast inte mer än en idé att komma med när de går till banken för att låna upp kapital för att utveckla verksamheten. Det är svårt för dem att finansiera sin verksamhet och tänkta expansion. Men ett sätt att få till en finansiering är att kunna påvisa en garantivolym som de har avkastning för de kommande åren. Om vi då kan göra ett åtagande på t.ex. fem år på en större volym så underlättar det diskussionen med banken. Det blir en typ av win win säger Classe.
Vi har idag dialog med många av våra leverantörer på detta sätt. Och det handlar inte enbart om vad vi kan sälja. Vi har flera exempel på där vi förmedlat kontakter som gjort att de kan hitta andra kanaler och distributionsled att sälja sina produkter i.

Flygfyren är en del i något större

Det här är inte unikt enbart för Flygfyren. Det finns flera goda exempel i Sverige där handlare agerar som vi för att öka Sveriges självförsörjningsgrad som idag är mindre än 50%! (1988 var försörjningsgraden för t.ex. fläskkött 110%. Idag är den 70%)*. Att minska importberoendet av livsmedel ligger högt upp på agendan inom hela ICA och är en del i ICA’s strategi. Man kan ju förledas och tro att ICA är stort och farligt men parallellt med ICA’s idé om samverkan och storskaliga fördelar har man också skapat system som gör det möjligt för mindre leverantörer och producenter att leverera till butik.

”För ett levande Roslagen” är den devis vi jobbar med på Flygfyren när det gäller vårt Hållbarhetsarbete. En del i det arbetet är att vi som en lokal aktör kan stötta den lokala livsmedelsproduktionen och på så sätt öka vår självförsörjandegrad och se till att du som konsument hittar närproducerade varor hos oss. Tillsammans bidrar vi till ett levande Roslagen avslutar Classe.

*Källa: Jordbruksverket, SCB

Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen