Miljöinformation

Hav

Miljöinformation

Vi arbetar aktivt för att minska belastningen på miljön. 2006 blev vi en certifierad Svanenbutik vilket innebär bland annat att vi ställer krav på vårt sortiment och har ett extra stort utbud av miljömärkta och ekologiska varor. Vi sopsorterar, ordnar energisparande åtgärder och miljöanpassar våra transporter. Vi satsar hela tiden på att öka försäljningen av ekologiska och miljömärkta produkter.

Svanenmärkning