Handla rätt - maten, människan och miljön

Handla rätt - maten, människan och miljön

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. På ICA Malmborgs Mobilia är vi övertygade om att det går att förena ett framgångsrikt företag med ett starkt omvärldsengagemang. Vår butik är miljöcertifierad enligt Svanen för att du enkelt ska kunna göra miljösmarta val i din vardag. Vi arbetar dagligen för att minska vår miljöpåverkan genom att hushålla sparsamt med papper och el, sträva efter energisnåla transporter och handla så mycket som möjligt med lokalt producerade matvaror. Ett långsiktigt miljöarbete gynnar den goda maten, omgivningen den produceras i och människorna som producerar den.

Svanenmärkning

Svanenmärkning

En Svanen-märkt butik har stort utbud av miljömärkta och ekologiska varor. Butiken har ett effektivt kylsystem och sortering och återvinning av avfall. Varutransporterna till butiken är miljöanpassade och verksamheten har ett dokumenterat miljöledningssystem samt arbetar för minsta möjliga miljöbelastning i dagliga rutiner.

fairtrade

En rättvisare värld

Den 17 maj 2006 diplomerades Malmö som Sveriges första Fairtrade City. Det innebär att staden lever upp till kriterierna som rör etisk upphandling i kommunen, ett aktivt informationsarbete samt utbud i butik och på arbetsplatser av etiskt märkta produkter. Vår butik propagerar aktivt för varor framställda under ärliga och rättvisa former, så kallad Fairtrade, Rättvisemärkt-produkter. Hos oss har dessa produkter en egen hylla så att du lätt kan hitta dem.

Vi strävar också efter att göra en insats socialt och stöder lokala frivilligorganisationer som till exempel Lions. Sedan flera år tillbaka stöder vi även IM, Individuell Människohjälp, och deras arbete i länder som Guatemala och Indien.

krav

Genom att ta vårt ansvar kan vi fungera som pådrivare och inspiratör för andra. Genom att själva se sambanden och agera utifrån dem kan vi hjälpa våra kunder att se – och handla rätt.

Olika märkningar

Det är inte helt lätt att hålla reda på alla märkningar som finns. Här hittar du de vanligast förekommande märkningarna samlade.
Läs mer på ICA.se >