Hållbara firrar på tallriken

Hållbara firrar på tallriken

Hållbara firrar på tallriken

Livsmedelsverket rekommenderar fisk och skaldjur två till tre gånger i veckan. Helst ska man variera mellan feta och magra sorter och välja miljömärkt. Men vilken fisk är hållbar att äta?

Svenskarna äter cirka 14 kg sjömat per person och år, det motsvarar 1–2 fiskmåltider per vecka. För att hjälpa konsumenter att handla fisk på ett miljömedvetet sätt finns WWFs Fiskguiden till hjälp. Där anges vilka arter som är okej att äta och vilka du bör låta bli utifrån en miljöaspekt. De grönmarkerade arterna är de bästa, de gulmarkerade bör du vara försiktig med och de rödmarkerade fiskarna gör du bäst i att undvika helt.

Fiskguiden har funnits sedan 2002 och har successivt bidragit till en ökad medvetenhet om sjömatens miljöeffekter hos konsumenter och handlare, vilket bland annat synliggörs genom att vi ser mer certifierat i butiker och på restauranger idag menar Karin Glaumann på WWF.

Vilken fisk bör man välja till middag och varför?

– Man bör välja fisk som har grönt ljus i WWF Fiskguiden. Om man ska tänka arter så tycker jag sill, makrill och odlade musslor. Sill och makrill lever i stim och fångas med mängdfångande redskap så att man får en stor volym och då behövs inte lika mycket bränsle på fiskebåtarna. Det sker relativt liten bifångst, det vill säga fångst av andra arter, än den man avsett att fiska. Odlade musslor behöver inget foder eftersom de livnär sig på små växtplankton i havsvattnet. De hjälper också till att rena vattnet när de filtrerar i sig sin mat. En blåmussla på fem centimeter kan rena fem liter vatten per timme!

Hur ska man tänka när man väljer fisk i butiken?

– Om man laddar ner appen Fiskguiden kan man snabbt titta i mobilen för att se om fisken har grönt, gult eller rött ljus samt läsa om ursprung, fångstmetod med mera för att göra ett medvetet val. Om informationen är bristfällig så ställ gärna frågor till handlaren om mer information så att produkten kan stämmas av mot Fiskguidens rekommendationer. Ett annat tips om man vill ha snabb vägledning är att titta efter fisk som är certifierad av MSC* eller ASC*, säger Karin.

Fler insjöfiskar har fått grönt ljus i Fiskguiden, vilka och varför?

– Ja, till exempel röding och sik från Vättern samt gös och abborre från samtliga av de fyra stora svenska sjöarna får grönt ljus. Tidigare har det inte funnits tillräckligt med underlag för att bedöma insjöfisk. Nu finns det mer information som visar att det har skett positiva förändringar av förvaltningen av många sjöar.

Karin Glaumann betonar att WWFs Fiskguiden anger fisk utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Livsmedelsverket har kostråd om vilka insjöfiskar man kan äta och vilka man bör undvika för att inte få i sig miljögifter, och att detta även gäller Östersjöfisk.Vad är det som påverkar om en fisk är miljövänlig eller inte?

– Hur den fiskats eller odlats har stor påverkan på vattenmiljön, till exempel bottentrål som påverkar bottenlevande arter eftersom redskapet skrapar längst med botten och också rör upp sediment som gör vattnet grumligt. Fiske med garn kan skada sjöfåglar och andra marina däggdjur som kan fastna och drunkna. Välj hellre fisk och skaldjur som fångats med bur, även om det finns viss risk för bifångst av känsliga arter då också kan de släppas ut!

Laxen är mest populär i Sverige. Ska man välja odlad eller vildfångad?

– Den odlade atlantlaxen med gult ljus är bättre val än den vilda. Vild lax har haft rött ljus i guiden länge, det beror på att den fiskats hårt och att många vattendrag har dammbyggen som hindrar laxens nödvändiga vandring upp i älvarna för att föröka sig. Välj ASC-certifierad lax för att stötta fiskodlare som investerat i mer hållbar odling och bidrar till en grönare laxindustri. Man kan också testa andra laxfiskar och välja MSC-certifierade stillahavslaxar.

Hur ser det ut för räkan?

– Räkbeståndet på västkusten har tidigare varit överfiskat. Men nu är fisketrycket på räka mer hållbart, men mängden räka som finns i beståndet är fortfarande under den rekommenderade nivån som ska säkerställa god förökning och tillväxt. Det finns även en problematik kring bottenpåverkan från trålen, fångst av småräka och andra arter, förklarar hon.

Det svenska räkfisket är MSC-certifierat och MSC rekommenderas som bästa val av WWF, men Karin Glaumann menar att räka bör konsumeras sparsamt eftersom räkfisket har stor miljöpåverkan jämfört med många andra fisken. Det är även viktigt att fiskarna tillsammans med forskare och myndigheter fortsätter att arbeta med de utmaningar som finns i räkfisket.

Text: Kajsa Nyqvist

Relaterade artiklar