Malmborgs då och nu

historia

Malmborgs då och nu

När Arne och Ella Malmborg 1954 flyttade in till Malmö rådde svår bostadsbrist. Enda lägenheten de kunde få tag på hörde till en mjölkbutik på Mariedalsvägen. 1964 flyttade butiken till Västra Rönneholmsvägen. Arne och Ella Malmborg anslöt sig till ICA och öppnade fem nya butiker.

Under gemensam flagg

Alla Malmborgsbutiker ägs sedan 90-talet av självständiga ICA-handlare med gemensam marknadsföring. Malmborgsgruppen har visat sig fungera så bra att den attraherat fler handlare under årens lopp. Butiken på Mobilia Center öppnades av Stig Jönsson 1968 under namnet Reveny. Butiken var då landets största livsmedelshall och utsågs 1990 till ”Årets matbutik i Sverige”. 1998 tog Jan Rosengren över som handlare och sedan 2001 heter butiken ICA Malmborgs Mobilia.

Tydlig miljöprofil

En tradition inom Malmborgsbutikerna är att köpa frukt och grönsaker av lokala odlare. ICA Malmborgs Clemenstorget i Lund var föregångare inom miljöarbete i butik, principer som kom att övertas av hela Malmborgsgruppen och ledde till ett ekologiskt ställningstagande hos centrala ICA tidigare än annars varit fallet.

Idag är alla Malmborgs butiker både KRAV-märkta och Svanen-certifierade.

Malmborgsgruppen månar om både sin mångåriga koppling till ICA samt om det traditionstyngda namnet Malmborgs – en garant för stark lokal färskvaruprofilering med maten, människan och miljön i fokus.

Källa: Edward Blom, Centrum för Näringslivshistoria, ur ”ICA-Historien i parti och detalj". Malmborgs historik