Lokalt från Skåne

Lokalt från Skåne

Mycket av det goda kommer från Skåne

Skåne kallas med rätta ofta för Sveriges skafferi. Faktiskt är det så att mer än hälften av all mat som produceras i Sverige kommer från Skåne, och hälften av den svenska livsmedelsindustrin är skånsk. 

För oss är det självklart att värna om det lokala och alla, både små och stora, matföretag som finns här. Vår ambition att så mycket som möjligt av den mat som finns i våra butiker ska komma från Skåne och från gårdar i vår närhet. 

Dessutom är det naturligtvis så att ju kortare maten rest innan den hamnar på våra matbord, desto bättre är det för miljön.