ICA Malmborgs Tuna och Fairtrade

ICA Malmborgs Tuna och Fairtrade

Vår butik arbetar sedan flera år aktivt med att främja Fairtrade och 2009 blev vi utsedda till Sveriges mest engagerade butik för Fairtrade och fick följa med på en studieresa till sockerkooperativet Kasinthula i Malawi. Där kunde vi tydligt se vad Fairtrade har inneburit för skillnad. I vårt sortiment har vi flera hundra Fairtrade-produkter, vi uppdaterar ständigt och informerar tydligt om märkningen i butiken. Nyckelpersoner i vår personal är också utbildade Fairtrade-ambassadörer.

Vi vill göra det möjligt för våra kunder att kunna välja Fairtrade när de handlar och ger medvetet plats åt produkterna i butikshyllorna. Men vi har en högre ambition än så: Vi vill att Fairtrade ska bli standard och stöttar därför medvetet vissa produktgrupper. Samtliga rosor samt majoriteten av snittblommor vi säljer är Fairtrade-märkta och vi subventionerar ekologiska Fairtrade-bananer så att kunderna ska välja dessa till samma pris som de konventionellt odlade. På så sätt önskar vi öka, och därmed stärka införseln av Fairtrade-bananer i Sverige.

Detta ger resultat: Idag säljs 0,8% av alla Fairtrade-bananer i just vår butik och andelen Fairtrade-köp av bananer på ICA Malmborgs Tuna är hela 40%, långt över rikssnittet.

Sedan 2012 är ICA Malmborgs Tuna representerad i Fairtrade City Lunds styrgrupp där engagerade från kommun, näringsliv och ideell sektor har gjort gemensam sak och jobbar tillsammans för att öka inköpen av rättvist handlade (fair trade-) varor.  

Läs mer på Fairtrade City Lund  

Varför Fairtrade?

Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter, en handel som bidrar till social, ekonomisk och miljömässig utveckling även i första ledet av handelskedjan.

Ditt val av livsmedel såsom kaffe, bananer, te, choklad och socker kan göra en stor skillnad för de människor som har producerat råvaran till din produkt. När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 
  • Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet 
  • Barnarbete och diskriminering motverkas 
  • Demokratin och organisationsrätten främjas 
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Genom Fairtrade får odlaren möjlighet att själv förbättra sin arbetssituation, skapa sig en bättre vardag och kunna planera för framtiden. Detta sker bland annat genom utbildning och kunskapsstöd från Fairtrade Internationals regionala representanter på plats i landet samt genom oberoende kontroller och krav på kontinuerliga förbättringar i produktionen och arbetsmiljön.

Varför kostar Fairtrade mer?

Fairtrade-märkta produkter har ofta ett högre pris än liknande produkter utan märkning. Detta beror bland annat på att odlarna som lägst ska få ett minimipris vid försäljningen av råvaran, ett pris som inte får understiga produktionskostnaden. Dessutom garanteras odlarna en Fairtrade-premie – ett ekonomiskt tillskott utöver försäljningspriset – som används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och produktivitetsförbättringar. Kriterierna handlar inte bara om ekonomisk utveckling, utan också om demokratifrågor, krav på organisationsrätt och miljöhänsyn i produktionen.

Fakta: Fairtrade Sverige läs mer på fairtrade.se