Framtiden för 3D-printad mat

Framtiden för 3D-printad mat

Framtiden för 3D-printad mat

Mat som skrivs ut med speciella skrivare och kan anta vilken form som helst är en innovation som spås vara vanlig om 10–20 år. Hur fungerar 3D-printad mat och vilka fördelar och användningsområden finns det?

3D-skrivare har funnits sedan 1990-talet och främst använts för prototyper i industrin. Idag forskas det om 3D-bioprinting i sjukvården för att skapa konstgjorda organ som hud eller brosk. När det gäller 3D-utskrifter av mat tror EU-kommissionen att det är en av 100 innovationer som kommer vara vanliga i våra liv om ett eller två decennier. 

Det forskas på 3D-printad mat på flera ställen i världen, till exempel Columbia University i New York, Harvard i Cambridge och på det statliga forskningsinstitutet Rise i Göteborg. Mats Stading är sektionschef på Rise och leder en grupp som är specialiserade på materialvetenskap applicerad på livsmedel och andra biologiska material, materialmikrostruktur, perception, sensorik och aromanalys. Han jobbar med utvecklingen av 3D-printad mat tillsammans med en japansk forskargrupp.

Hur fungerar tekniken bakom 3D-printad mat?

– En 3D-skrivare kan få broccolipuré att se ut som en broccolibukett eller en laxpuré att likna en bit lax. Skrivaren fylls på med puré av en råvara som till exempel morot och gelbildande ämnen för att maten ska hålla ihop och se ut som en morot. Den fungerar sedan som en digital sprits som sprutar ut purén i bestämt mönster och bygger upp en speciell struktur lager på lager för att skapa tredimensionella former. Den 3D-printade maten efterliknar utseendet på vanlig mat. Den stora fördelen är att varje sak man skriver ut kan anpassas efter vad enskilda personer behöver och tycker om.

Var kan tekniken användas?

– Tekniken används redan kommersiellt för att skapa konfektyr, dekorera bakverk och som ett sätt för restauranger att skapa avancerade former på mat och desserter. 3D-printad mat skulle förvisso kunna användas i förskola för att skriva ut grönsaker i lekfulla former för att få barn att äta mer grönt, men i dagsläget så tar det för lång tid för att använda det i skolbespisning. Det är ett dyrt och långsamt sätt att framställa mat eftersom varje sak tar flera minuter att skriva ut. Det viktigaste användningsområdet är mat inom äldreomsorgen och sjukvården eftersom det finns ett stort behov av person- och konsistensanpassad mat där. Konsistensen på maten kallas timbalkonsistens och liknar en omelett men är något fastare.


De 3D-skrivare som Mats Stading och Rise använder för forskning av 3D-mat till äldre­omsorgen och vården tillverkas av Cellink. Så här kan en 3D-utskrift av kyckling och broccoli se ut!

3D-printad mat inom vård och äldreomsorg

– Åtta procent av Sveriges vuxna har tugg- och sväljsvårigheter så mat av timbalkonsistens är vanlig på äldreboenden och i sjukvården. Troligtvis kommer det att bli ännu viktigare längre fram eftersom vi blir allt äldre. Många äldre har svårt att få i sig tillräckligt med energi och speciellt protein och många tynar bort och blir sköra på grund av det. Om timbalmaten inte smakar eller ser tilltalande ut blir ätandet ännu svårare. Med 3D-skrivare kan man skriva ut rätter som liknar vanlig mat mer till utseende och smak samt har rätt näringsinnehåll och är lättuggad. Om patienterna äter bättre kan de förhoppningsvis bli friskare och leva längre.

Är det etablerat någonstans idag?

– Nej vi är inte där än. Det finns tester med 3D-printad mat i några kök i Stockholm, Helsingborg och Halmstad, så det är fortfarande på ett tidigt stadium. Att skriva ut mat är en sak men det innebär vissa begränsningar.

Vilka är då utmaningarna med 3D-printad mat?

– Det svåra med 3D-mat är att få till rätt konsistens och det ska vara säkert att äta, smaka bra och att maten är näringsmässigt rätt. Sedan ska även maten kunna värmas och frysas utan att tappa sin konsistens och form. Smaken blir lite utspädd när man har i vatten och gelbildande ämnen, så receptutveckling är den största utmaningen!

Kommer 3D-skrivare för mat finnas i hemmet längre fram?

– Den mesta vården sker hemma idag så jag tror absolut att det kommer att kunna finnas 3D-skrivare för mat i hemmet ungefär som man har en mikrovågsugn, vi arbetar just nu på att ta fram prototyper på hemmaskrivare.

Text: Kaisa Nyqvist

Relaterade artiklar