Svanenmärkt

Svanenmärkt

Vi är en Svanenmärkt butik vilket innebär att vi är godkända av Svanen i vårt miljöarbete.

Fakta

I en Svanenmärkt butik tar man ett helhetsgrepp när det gäller miljöfrågor.

Det är till exempel viktigt att:

  • Ha ett tillräckligt brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor
  • Kylar och frysar täcks över när butiken är stängd
  • Transporterna är miljöanpassade och belysningen energisnål
  • Avfallshanteringen är effektiv
  • Personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led