Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy

Jämställdhet innebär att inte göra någon skillnad mellan kvinnor och män vad gäller kompetensutveckling, lön, arbetstid, föräldraledighet, psykosocial arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

ICA Kvantum Bålsta ska arbeta aktivt för att skapa en bättre arbetsplats där ingen skillnad råder mellan män och kvinnor inom ovan nämnda områden. Jämställdhetstanken ska genomsyra alla avdelningar och beaktas i olika sammanhang. Vi vill uppmana samtliga anställda till att alltid ha jämställdhetsperspektivet i fokus, och på så sätt verka för mäns och kvinnors lika villkor som anställda hos ICA Kvantum Bålsta.