Vi är certifierade

kvalitetscertifierad

Vi är certifierade

Vi tycker det är viktigt med kvalitet. Vi är stolta över att vår butik är kvalitetscertifierad enligt en opartisk revidering och certifiering av tredjepart.

Vi är certifierade enligt branchstandarden ”Svensk standard för livsmedelshanteringi butik”. Det är ett kvitto på att du kan lita på maten du köper hos oss.

Några exempel på viktiga rutiner i vårt kvalitetssystem

Datum och tider

Det är viktigt att rengöra allutrustning regelbundet. Därför innehåller våra renhållningsrutiner inte bara hur allt ska rengöras, utan också av vem, hur ofta och hur det ska kontrolleras.

Temperatur – frys

Kvaliteten kan bara garanteras om fryskedjan är intakt. Därför övervakas frysdiskarna så att de alltid håller minst -18°C. I öppnafrysdiskar lastar vi inte högre än att även det som ligger överst håller minst -18°C.

Temperatur – kyl

Alla färskvaror kräver kyla, därför kontrollerar vi regelbundet våra kyldiskar. Vi kontrollerar också att kylvaror har rätt temperatur när de anländer från leverantören, annars returneras varorna.

Hygien och renhållning

Utrustningen vi använder är lätt att göra ren. Särskilt viktigt är rena knivar och skärbrädor. Likaså rena händer – handhygien ingår i våra rutiner och vi använder alltid plasthandskar när vi hanterar oförpackade livsmedel.

Utbildning

All vår personal har utbildning i livsmedelshygien och de som hanterar oförpackade livsmedel har en fördjupad utbildning. I butiken finns dessutom en person som är ansvarig för vårt kvalitetssystem och kvalitetsarbete.

Dokumentation

Alla kontroller är dokumenterade så att vi kan gå tillbaka i papperen. Vi arkiverar även all dokumentation från våra leverantörer.

Hantering och märkning

Vi har rutiner för att rätt information såväl vad gäller ursprung, som datum och innehåll följer med produkten hela vägen ut i hyllan. På oförpackade produkter finns korrekt ingrediensförteckning tillgänglig.

Ansvarig för certifieringen hos oss är Pernilla Berglin, köttansvarig.