Ekologiskt - Naturligt njutbart

potatis

Ekologiskt - Naturligt njutbart

Ekologisk mat är bra för både hagar och magar. Jordbruket blir mer hållbart på lång sikt och maten lite naturligare. Sånt smakar bra.

Vårt ekologiska sortiment växer så det knakar i både omfattning och uppskattning. Störst är urvalet bland frukt och grönsaker, och här har vi också den största säsongsvariationen av naturliga skäl. Vi säljer helt enkelt sådana varor vi själva vill äta och söker hela tiden närliggande producenter. Det gör det lite enklare för dig som kund att välja.

Ett annat starkt fäste för ekologiska produkter är mejeriavdelningen, där stor del av vår mjölkförsäljning nu utgörs av är KRAV-märkta produkter. Vi har också ett stort sortiment från Wapnö mejeri, en helt ekologisk gård med god djuromsorg. Gården är väl värt ett studiebesök!

KRAV-odlat kött från Vallda, som vi säljer under Naturgården, är ett mycket uppskattat sortiment. Det är den närmaste ekologiska bondgården vi har och ligger 15km söderut. Det ekologiska utbudet i butiken ökar hela tiden. Hör av dig om det är något som du efterlyser!

Vad är Ekologiskt egentligen?

I Sverige förekommer i huvudsak två olika märkningar av ekologiska livsmedel: EU-ekologiskt och KRAV. Här är vad som skiljer dem åt: EU ekologiskt är EUs märkning för ekologiska livsmedel. Till övervägande delen överensstämmer regelverket med KRAVs riktlinjer när det gäller vegetabilier, som frukt, grönsaker och spannmål.

För animaliska produkter är skillnaden större, då EU-ekologiskt saknar regler för transport och slakt av djur och har lägre krav på djurens utevistelse än vad KRAV har. KRAV är den symbol som är mest känd när det gäller märkning av ekologisk mat. Den innebär att odlarna inte använder några kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifiering. Syntetiska färgämnen, smakämnen eller sötningsmedel är inte heller tillåtna. Det finns också regler för djurhållning, socialt ansvar och hur tillverkarna ska hushålla med naturtillgångarna.

Läs mer om KRAV på: www.krav.se

Grattis! Här hittar du en Svanenmärkt butik.

Vi uppfyller miljökrav inom en rad olika områden såsom varusortiment, energiförbrukning, emballage- och avfallshantering, transporter och förbrukningsartiklar. Låt oss ge några konkreta exempel på hur vårt miljöarbete fungerar i praktiken:

  • Vår kylanläggning är konstruerad för att skapa minimal miljöbelastning. Hela vårt kyl- och fryssystem är helt freonfritt, istället använder vi bara koldioxid.
  • Vi återvinner all den värmen som skapas av kylkompressorerna till att värma upp lokalen och ger värme och varmvatten till resten av fastigheten. Från fastighetens bergvärmesystem tar vi kallvatten för att kyla våra kompressorer. 
  • Alla butikens lysrör är av LED eller T5 modell, vilka är det miljövänligaste och energisnålaste alternativen idag.
  • De allra flesta varorna anländer till butiken i kartonger gjorda av wellpapp. Denna pappersråvara källsorteras och pressas samman i två olika komprimatorer. Totalt återvinner vi över 200 ton pappersmassa om året.
  • När det gäller kylvaror kommer det mesta i SRS-backar vilka går med vändande bil i retur.
  • Många varors ytterförpackning skyddas också av en krymp- och sträckfilm. Denna plast källsorteras och skickas tillbaka för återvinning. Totalt återvinner vi 50 ton per år.
  • Allt kontorspapper källsorteras och återlämnas för tillverkning av returpapper.
  • Alla förbrukade lysrör källsorteras och lämnas för speciellt anpassad destruktion.
  • Konservburkar från insatsvaror i tillverkningen bland annat i köket, skickas till metallåtervinning. All hårdplast sorteras och återvinns. Likaså allt glas.
  • All städning sker med miljövänliga kemikalier av vårt städbolag.

Läs mer om miljömärket Svanen på www.svanen.nu