De allra flesta klarar sig. – Christina och Ann jobbar på onkologens bröstmottagning

Ann Hallgren och Christina Hansson arbetar som sjuksköterskor på onkologen och ingår i bröstteamet.

De allra flesta klarar sig. – Christina och Ann jobbar på onkologens bröstmottagning

Varje tisdag kommer sexton kvinnor till bröstmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus onkologavdelning.
 – Antingen har de varit på vårdcentralen och fått en remiss, eller så har de haft kontakt med vår telefonrådgivning, förklarar sjuksköterskan Christina Hansson.

Tillsammans med kollegan Ann Hallgren, onkologläkare, bröstsjuksköterskor, kirurg, patolog, och röntgenläkare ingår hon i SÄS bröstteam.
 – Vi har ett fantastiskt jobb, säger Ann Hallgren, det är ett privilegium att få arbeta här.
 Både Ann och Christina har arbetat på lasarettet i många år, flera av dem på onkologen.
 De kvinnor som kommer till bröstmottagningen på tisdagarna får direkt besked om deras misstänkta knutor är normala eller om det krävs vidare undersökningar.
 – Av de sexton är det bara en eller två vi måste gå vidare med, säger Christina och berättar de allra flesta har godartade knutor.
 För det mesta handlar det om bindvävsknutor, fettknutor eller helt ofarliga cystor. Och många gånger kan knutorna kopplas ihop med hormonfyllda perioder i livet så som pubertet, graviditet eller klimakteriet.
 – Man behöver alltså inte bli orolig bara för att man känner något, slår Ann och Christina fast.

Båda två är noga med att poängtera vikten av att man känner igenom sina bröst regelbundet och att man faktiskt går på de undersökningar som erbjuds kvinnor över fyrtio var tjugoförsta månad.
 – Passa på att känna på brösten direkt efter en mammografi, tipsar Ann, då vet man ju att allt är okej.
 Hittar man någon knuta då, kanske det finns en likadan på andra bröstet. Och så länge som beskedet från mammografin inte visar något finns ingen anledning till oro.

– Om man själv undersöker sina bröst och går på mammografin är chansen större att en tumör upptäcks tidigt, säger Christina.
 Ann berättar att mammografin numera kan upptäcka så små tumörer som fyra millimeter – dem upptäcker man inte själv.
 På fredagarna samlas bröstteamet i en rond. Då går man igenom dem vars mammografi visat ”något” och kontrollerar röntgenplåtar, ultraljud och PAD-svar, det vill säga cytologprover.
 – Sen bokas patienterna in till tisdagens mottagning eller till ytterligare undersökning.
 Att lämna besked om maligna tumörer är tufft.
 – Men, säger Christina och tittar på Ann, många gånger har kvinnan redan känt det på sig.
 Ann nickar. Ofta är beskedet från läkaren bara en bekräftelse på det man redan vet.

– Idag finns det så mycket vi kan göra, säger Ann.
 För även om beskedet om cancer kan få verkligheten att gunga finns det mycket vården kan bidra med utöver operationen. Bröst kan rekonstrueras, det finns kurator att tala med, medicinsk yoga, mindfulness och taktil massage är annat som kan hjälpa den drabbade till ett högre välbefinnande. Trots det som hänt.
 – Och vi ska få dietist och sjukgymnast också, säger Christina.
 Bröstmottagningen på onkologavdelningen blir även platsen för uppföljning efter avslutad behandling.
 – Efter operationen följs man av en läkare i ett år, sedan tar vi sjuksköterskor över som kontaktsjuksköterskor, berättar Ann.
 – Våra patienter är helt fantastiska, berömmer Christina. På något sätt blir de bättre på att bejaka det lilla i livet efter att de gått igenom något sånt här. De lär sig ta hand om varje dag. Man får ett annat perspektiv på livet, det får vi också, som jobbar här.

En stor del av Christina och Anns arbetstid går åt till telefonrådgivning. Den är öppen varje dag och det är många som ringer.
 Ann och Christina konstaterar att vi är enormt upplysta vad gäller våra bröst. Ändå finns en oro hos många, framför allt hos de yngre. På bröstmottagningen tar de all oro på allvar.
 – Många undrar om ömma bröst, det är normalt, försäkrar Christina.
 Olika stora bröst, eller bröstvårtornas utseende är andra vanliga frågor. De allra flesta kan lugnas. Och har man upptäckt en knöl och är över trettio år, kan man ringa för att få en tid på tisdagens mottagning. Det är ovanligt att kvinnor under 30 år har en bröstcancer.
 – Kvinnor som upptäcker en knöl och är under 30 år, får vända sig till sin vårdcentral för att få en remiss till mammografin, säger Ann.
 För det viktigaste av allt är enligt bröstmottagningens sjuksköterskor att gå på mammografin och att ta sig tiden att känna igenom sina bröst regelbundet.
 Gör ni det själva?
 – Absolut, svarar Christina snabbt, det är självklart. 

Så känner du igenom brösten
Titta på dem i spegeln. Ser de ut som vanligt? Känn igenom bröstet med motstående sidas hand. Använd raka fingrar och känn igenom hela bröstet med små cirkelrörelser. Börja vid bröstvårtan och rör dig utåt. Kläm på bröstvårtan för att inspektera om det kommer ut vätska. Avsluta i armhålan. Gör likadant med andra bröstet och avsluta med att göra om proceduren liggande med ena handen under huvudet. Källa: www.bro.org.se