Vad är ekologiskt?

Vad är ekologiskt?

Ekologisk mat är ett naturligare val, framställd på ett sätt som tar hänsyn till både jorden, djuren och dig som kund och konsument. På ICA Kvantum strävar vi efter att erbjuda ekologiska alternativ inom alla produktgrupper.

Ekologiskt inom ICA


1993: ICA lanserar det miljöprofilerade sortimentet Sunda, som snart utökas och får namnet ICA Ekologiskt.

2008: Sortimentet byter namn till ICA I love eco.

2012: Cirka 1 100 ekologiska produkter har tagit plats i ICAs centrala sortiment, varav ICA I love eco står för drygt 220.

Vad får kallas ekologiskt?

En ekologisk produktion ska hushålla med naturresurser och inte störa naturen med ämnen som inte finns naturligt i jorden. Konstgödsling, genmanipulation och kemiska bekämpningsmedel är förbjudna. EU:s regler visar vägen, men i Sverige finns dessutom KRAV-märkningen med extra höga krav vad gäller exempelvis miljö och djurhållning. Läs mer om de ekologiska märkningar som finns i Sverige och vad som skiljer dem åt.

Varför är ekologisk mat ofta dyrare?

Helt enkelt för att grödorna kräver längre produktionstid och för att djurhållningen behöver större utrymme per djur. Den ekologiska maten måste också hanteras separat, vilket kan medföra dyrare transporter. Dessutom kan omställningen från konventionell till ekologisk odling ta flera år eftersom marken behöver renas från gifter och bekämpningsmedel innan någonting ekologiskt får odlas där.

Är ekologisk mat nyttigare?

Studier pekar på att ekologisk mat inte innehåller mer av olika näringsämnen än annan mat. Däremot kan vi vara säkra på att ekologiskt kött kommer från djur som levt behagliga liv, och att ekologiska grönsaker har vuxit i jordar som vårdats för att ge fina skördar, många generationer framöver.

 

Fem snabba: därför är det bra att handla ekologiskt

Bra för miljön

I ett ekologiskt jordbruk samarbetar alla delar på naturens villkor, och man är noga med att hushålla med jordens resurser.

Schysst djurhållning

På ekologiska gårdar vill man ge djuren en så naturlig miljö som möjligt. De har gott om plats att beta och böka, och får ekologiskt foder att äta.

Inga syntetiska gifter

Ekobönderna använder inga syntetiska bekämpningsmedel: bra för odlaren, dig och naturen.

Inget konstgödsel

På ekogårdar används biologiskt gödsel, vilket bidrar till gårdens kretslopp. Att låta djur ”tillverka” gödslet minskar bruket av fossila bränslen.

Spara på resurser

På ekologiska gårdar tar man vara på vad platsen har att ge. Man använder och återanvänder, för att så långt det är möjligt skapa ett eget kretslopp.