Symbolguiden

potatis

Symbolguiden

12226, Butiken, Ekologiskt, Symbolguide, eu, ekologiskt, jordbruk

EU - Ekologiskt jordbruk

EUs märke för ekologiska produkter får bara användas om de innehåller minst 95 procent ekologiskt producerade råvaror. EU vill genom sitt ekologiska märke underlätta för konsumenterna att känna igen ekologiska livsmedel. Märket får bara användas på produkter som är godkända av ett nationellt kontrollorgan. I Sverige finns förnärvarande bara ett godkänt kontrollorgan, nämligen KRAV. 
EU-kommissionen 

Bra miljöval

Bra Miljöval (gäller ej livsmedel)

Naturskyddsföreningens märke har tagit fram i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenter som vill handla miljövänligt. För att få använda märket på sin produkt måste vissa uppsatta kriterier uppfyllas. De produkter som miljömärks är främst sådana som kan ha stor miljöpåverkan, t.ex. hushållskemikalier. 
www.naturskyddsforeningen.se 

Svanen

Svanen (gäller ej livsmedel)

Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket som utfärdas i Sverige av SIS Miljömärkning. Produkterna måste uppfylla vissa miljökriterier som omprövas vart tredje år. Miljömärkning används på kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner m m. 
www.svanen.nu 

Krav

KRAV

Krav-märken finns framförallt på livsmedelsprodukter. Denna märkning säkerställer att konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel inte används vid produktionen, den ställer även höga krav på djuretik vid animalieproduktion. En kontroll utförs årligen av Kontrollföreningen för ekologisk odling. 
www.krav.se 

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att matråvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar. Höga krav ställs på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap. Bakom märket står Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. 
www.svensktsigill.com