Världens viktigaste bisyssla

Världens viktigaste bisyssla

Väldens viktigaste bisyssla

Vi behöver våra bin för att få mat – det är ett faktum. Men med ett modernt jordbruk som har förändrat landskapet har de svårt att överleva. Är loppet kört – eller kan vi ännu rädda dem?

Hur skulle världen vara utan bin? Jo, mycket svårare – och tristare – för oss att leva i. Utan dem skulle hyllorna gapa tomma på frukt- och grönt­avdelningen och vi skulle snart ha svårt att få i oss den variation av mat och näring som vi behöver.

- 75 procent av våra grödor är beroende av insektspollinering och en tredjedel av den globala matproduktionen kommer från dessa grödor. Om mängden och mångfalden av bin minskar riskerar vi både naturvärden och vår matförsörjning. De grödor som insekter pollinerar är ofta färggranna och smakrika frukter, bär och nötter som till stor del bidrar till vårt nödvändiga C-vitamin­intag. Men även många bladgrönsaker och rotfrukter behöver pollineras av bin för att få frön nästa år, förklarar Maj Rundlöf, forskare vid Lunds universitet.

Flera orsaker

I vissa delar av världen är bina redan utrotade och frukt- och nötodlingar tvingas läggas ner. I Sverige är det inte så illa, men om vi inte gör något nu riskerar vi att gå samma öde till mötes; Av våra cirka 270 arter av vildbin är en tredjedel på väg att försvinna.


Både vilda och tama bin behövs och kompletterar varandra. Vildbin är mer effektiva pollinerare, men tambinas kupor kan flyttas och ställas ut där de behövs.

Det finns flera orsaker till bidöden. En är det moderna, storskaliga jordbruket. Med stora åkrar och vidsträckta sädesfält försvinner variationen i landskapet. Utan diken, betesmarker, blommande ängar och åkerholmar blir det svårare för dem att hitta boplatser och föda. Förr gödslades markerna med kväve­bindande växter, som klöver – favorit­blomman bland humlor – som med sin lurviga kropp är den mest effektiva pollineraren. Idag används konstgödsel istället och därmed försvinner en viktig födokälla. Insektsbekämpningsmedel är givetvis också ett hot. Ytterligare en orsak är parasiter som har spridit sig via importerade bin från Asien och slår ut hela samhällen.

Men bin är också överlevnadskonstnärer: En gladare nyhet är att fler svenska vildbin faktiskt har klarat av att övervintra de senaste åren.

Båda behövs

Att bin dör uppmärksammas mycket och det blir allt vanligare att företag och restauranger sätter bikupor på taken i städerna. Tambin har just den fördelen; att vi kan odla dem och flytta kupor dit de behövs. Några som har satsat på egna bin är ICA Kvantum­butikerna i Svedala, Sannegården i Göteborg och Vara. – Vi har två bikupor. Förra året fick vi 150 burkar honung som vi sålde i butiken. Vi vill gärna kunna erbjuda fler lokala produkter och använda oss av det som finns nära, samtidigt som vi gör en god gärning ur ett större perspektiv. Det känns grymt bra, säger Klas Peterson, ICA-handlare i Vara.

Vildbin däremot, får förlita sig på att vi hjälper dem i naturen. Förutom att bidra till den viktiga artrikedomen bland bin, visade en studie att de är dubbelt så effektiva pollinerare som tama bin. Tambin stannar inne i kupan vid dåligt väder medan vildbin, som humlor, fortsätter i regn och rusk – som vi så ofta har i Sverige.

Hjälp bina


Med ett insektshotell i trädgården hjälper du vilda bin att få tak över huvudet. Köp eller bygg själv – det finns gott om instruktioner och ritningar på internet.

För att rädda bina behövs blommande ängs- och hagmarker som bin trivs i samt fortsatt forskning och stödåtgärder. Det finns mycket du själv kan bidra med för att hjälpa våra bästa vänner – för de är faktiskt det.

– Håll din trädgård lite oordnad, med torrt gräs, blottad mark och håligheter i träd, så hittar bina lättare boplatser. Odla inhemska blommor som ger rikligt med pollen och nektar ända från tidig vår till sen höst. Du kan också bidra genom att tänka över dina konsumtionsval och välja kött från djur som håller hagmarker öppna och handla ekologiska grödor, förklarar Maj Rundlöf.

 

Så kan du hjälpa bina

- Välj ekologiskt, så används mindre bekämpningsmedel.

- Odla olika sorters blommor och ha blommande träd och buskar, om du kan.

- Klipp gräsmattan mer sällan, så binas favoritblomma klöver får komma upp.

- Hjälp bina med bo och bygg ett bihotell av korta bamburör.

- Släck binas törst med en deko­rativ bivattnare till trädgården eller balkongen.

 

 

Text: Josefina BrattöRelaterade artiklar