Miljöcertifiering

Miljösmart butik

Självklart lever vi på ICA Kvantum upp till alla lagkrav inom miljöområdet - men vi vill göra mer. Det gör att vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan – varje dag. Som kund hos oss kan känna dig trygg i att vi jobbar för mer hållbara val och enklare vardag för dig.

Märkningen Miljösmart Butik betyder att vi har tydliga mål och löpande uppföljning av vårt miljöarbete inom områden som matsvinn, energi och plast. Att vara en Miljösmart Butik betyder också att butikspersonalen utbildas löpande i miljöfrågor.

Alla kan göra något för en god morgondag. Därför vill vi också guida våra kunder till mer hållbara val och erbjuder ett brett sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter.

Välkommen till våra miljösmarta butiker!