Foderbrist och nödslakt är två ord som kanske aldrig nämnts så många gånger som efter torkan i Sverige 2018. Här kan du läsa mer om effekterna av torkan och hur den kan komma att påverka Sverige i framtiden.

Så kan du hjälpa: 5 sätt att stötta bönderna

Foderbrist

I Sverige råder nu foderbrist. Foderbristen beror dels på att torkan förstört skörden av vall för många bönder. Vallskörden, eller grässkörden som man också kan kalla den, görs vanligtvis tre gånger per år. Det sker i maj, i slutet på juni och i en bra säsong även i augusti. Av vallskörden får bonden hö som i sin tur är livsnödvändigt foder för kor, hästar, får och lamm.

Torkan har också lett till en stor brist på spannmål. Spannmålet är ett minst lika viktigt foder som vall, och fungerar som komplement till höet. Spannmålet är grisarnas och fåglarnas primära föda och såklart även en viktig grundsten i vår egen mat.

Nödslakt

I ett scenario där bonden inte har råd att förse sina djur med mat, samtidigt som slaktköerna är upp mot flera månader, kan nödslakt bli sista utvägen för att djuren inte ska svälta. 

Kött ska vara kvalitetssäkrat och får endast säljas i butik om djuret har slaktats på slakteri. Därför kan djuren som slaktats med nödslakt som regel inte säljas som kött, utan köttet går till spillo.

Vad händer sedan?

Ett skräckscenario är att djur ska behöva nödslaktas eller att verksamheter läggs ned. Men utöver det kan torkan göra sig påmind på andra sätt under en lång tid framöver.

  • Det finns en risk att det blir brist på svenskt kött i butikerna, som en följd av att djur skickats till nödslakt.
  • Bönderna förser inte bara Sverige med kött, utan också med mejeriprodukter och spannmål. Får vi brist även på det kommer Sverige få svårt att vara självförsörjande i samma utsträckning som idag.
  • Jobb kan i värsta fall försvinna och utflyttning från landsbygden kan öka.

Så kan du hjälpa till

Det sägs ju att hoppet är det sista som överger en. Just nu ger du bönderna hopp om framtiden om du väljer att köpa svensk mat i butiken. Väljer du svenskt stöttar du bönderna, som då har större möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Läs mer om 5 sätt att stötta bönderna.

Tillsammans kan vi vända cirkeln och se till att vi säkrar våra bönders verksamheter och den svenska matproduktionen i många år framöver.