Hoppa till sidans innehåll

Här hittar du de fullständiga villkoren som gäller när du är med i en tävling som arrangeras av tidningen Buffé.

Fullständiga tävlingsvillkor @tidningenbuffe på Instagram

Tävlingen arrangeras av Buffé och är inte sponsrad, organiserad eller administrerad av Facebook. Du måste ha fyllt 18 år för att delta. Genom att publicera ett tävlingsbidrag i tävlingsinläggets kommentarsfält godkänner du ditt deltagande i tävlingen samt Buffés tävlingsvillkor. Buffé förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som på något sätt bedöms vara etiskt eller moraliskt opassande. Inkomna tävlingsbidrag och namn på tävlande publiceras eller sprids ej vidare. Tävlingsbidragen bedöms efter kreativitet och idéhöjd. Beslutet om vinnare kan inte överklagas. Om vinnaren inte svarar inom en vecka efter skickat meddelande förbehåller Buffé sig rätten att utse en ny vinnare. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren och vinsten kan ej bytas mot kontanter.

Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen behandlas av Buffé. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen och kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Du har rätt att när som helst utan kostnad begära att få tillgång till och/eller komplettera dina personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Buffé förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen.

Fullständiga tävlingsvillkor tidningen Buffé

Tävlingen arrangeras av Buffé. Du måste ha fyllt 18 år för att delta. Genom att skicka in ett tävlingsbidrag per post eller e-post enligt tävlingskraven godkänner du ditt deltagande i tävlingen samt våra tävlingsvillkor. Inkomna tävlingsbidrag och namn på tävlande publiceras eller sprids ej vidare. Vinnare väljs slumpmässigt utifrån uppfyllda kriterier: korrekta svar på frågorna och adress att skicka vinsten till har angetts. Beslutet om vinnare kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren och vinsten kan ej bytas mot kontanter. 

Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen behandlas av Buffé. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen och kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Du har rätt att när som helst utan kostnad begära att få tillgång till och/eller komplettera dina personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Buffé förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen.