ICA Spara vill hjälpa dig att spara både pengar och tid, men även klimatet är viktigt. Vi vill därför ge dig som användare en överblick av klimatavtrycket för din matkonsumtion.

Så har vi räknat

Klimatavtrycket har vi räknat ut genom att ta summan av det du spenderat i respektive kategori multiplicerad med en utsläppsfaktor som vi tagit fram i samarbete med Svalna. Vi har för varje kategori beräknat en utsläppskvot för koldioxid per krona. Den siffran du ser är alltså utsläppet från allt du köpt i samtliga kategorier inom Mat och dryck.

Jämförelsesiffrorna

Jämförelsesiffrorna för Sverige och FN är för en person och gäller endast för matkonsumtion och är därför exkluderat kategorierna Alkohol och Tobak och det man köper i en matbutik som inte är livsmedel.

Svalna

Svalna grundades på Chalmers och är en tjänst för dig som vill få koll på din klimatpåverkan och hjälp att minska den. Tjänsten har utvecklats i samarbete med Göteborgs Stad med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen och Chalmers.

Utsläppen per krona som Svalna har beräknar för ICA Spara är baserade på Statistiska centralbyråns Miljöräkenskapsdata kopplat till utsläpp per bransch och konsumtionsstatistik. Kortfattat använder Svalna ett snitt för hur mycket utsläpp en krona i en viss kategori i Sverige orsakar för att beräkna koldioxidutsläpp.

Läs mer om Svalna på deras hemsida, www.svalna.se.

Våra siffror

Beräkningarna baseras på relativt grova samband mellan klimatpåverkan och spenderad krona inom nedan specificerade konsumtionskategorier.

Matvaror
Avser utsläpp för de varor som den genomsnittlige kunden köper i en matbutik, där 82% är livsmedel och 18% är varor som inte är det (t.ex. toalettpapper, tandborste, diskmedel etc).

Restaurang & bar
Avser utsläpp från mat och dryck som du köpt på restaurang, bar och pub. Siffran inkluderar även utsläpp från restaurangens verksamhet (t ex uppvärmning och elanvändning).

Snabbmat
Avser utsläpp från mat och dryck som du köpt på snabbmatställen och gatukök. Siffran inkluderar även utsläpp från snabbmatställets verksamhet (t ex uppvärmning och elanvändning).

Kiosk & närbutik
Avser utsläpp från inköp av mat, dryck och andra varor (t ex tidningar) som du köpt i kiosker och närbutiker.

Café & bageri
Avser utsläpp från inköp av kaffe, kakor och annan mat och dryck som du köpt på caféer och bagerier.

Alkohol
Avser utsläpp från produktion och transport av olika alkoholhaltiga drycker som du köpt på Systembolaget eller i tax-free-butiker. Folköl ingår inte.

Tobak
Avser utsläpp från produktion och transport av cigaretter och snus.

Mat och dryck, övrigt
Avser utsläpp från inköp som klassificerats som ”Mat & Dryck”, men som inte passar in på någon annan, mer specifik, kategori.

Kategori

Utsläppsfaktor [kg CO2e/SEK]

Matvaror

0,0912

Restaurang & bar

0,0285

Snabbmat

0,0285

Kiosk & närbutik

0,0285

Café & bageri

0,0285

Alkohol

0,0216

Tobak

0,0090

Mat & dryck (övrigt)

0,0552