Senast uppdaterad 2020-03-30

Integritetspolicy - appen ICA Stammis

Information om behandling av personuppgifter

Om appen ICA Stammis 

Appen ICA Stammis är en tjänst för dig som är Stammis på ICA och som tillhandahålls av ICA Spara AB, ett helägt dotterbolag till ICA Gruppen AB. Appen samlar massor av fördelar med att vara Stammis på ICA på ett och samma ställe. Med ICA Stammis Appen får du enkel tillgång till finfina priser på utvalda varor och rabatter från ICA och våra Partners till smarta vardagstjänster som gör ditt liv enklare, och självklart även koll på din bonus.

Beroende på vilket eller vilka bolag inom ICA familjen som du har ett kundförhållande till, som exempel ICA Sverige, ICA Banken, ICA Försäkring och/eller Apotek Hjärtat, samlar vi valda tjänster och information från ICA Bolagen så vi kan presentera ditt engagemang hos ICA familjen på ett och samma ställe i. Dessa tjänster visar vi på uppdrag av de olika ICA Bolagen, mer information och villkor om dessa tjänster hittar du hos respektive bolag.

ICA Stammis Appen erbjuder även en Kontoinformationstjänst som ger dig en överblick över din vardagsekonomi och samlar alla dina hushållsavtal på ett ställe. Tjänsten ger dig också ditt klimatavtryck från all mat köper så du kan göra ännu klimat smartare matinköp. Vår idé är att ge dig full insikt i var dina pengar tar vägen och hur mycket du får kvar att spendera varje månad så att du får de bästa förutsättningarna för att fatta smarta beslut om hur du spenderar din tid och dina pengar.

Kontoinformationstjänsten hämtar, på ditt uppdrag, in konton och transaktioner från dina banker eller kreditkort som du själv väljer att ansluta. Tjänsten är helt frivillig och du aktiverar den inne i appen. I det fall du aktiverar Kontoinformationstjänsten, kommer vi påminna om våra allmänna villkor och integritetspolicy igen vid anslutningstillfället.     

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss inom ICA att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

I denna informationstext beskriver vi hur och varför ICA Stammis Appen behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder vår tjänst och vilka rättigheter du har.

ICA Spara AB ansvarar för att hantera dina uppgifter på ett säkert och korrekt sätt.

Kategorier av personuppgifter

Vi vill att denna information ska vara enkel för dig att förstå och vi har därför här listat de olika kategorier av personuppgifter som vi refererar till:

 • Identitetsuppgifter, t.ex. kundnummer, namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, email och telefonnummer
 • Bonusuppgifter, t.ex. bonus och bonuscheckar
 • Butiksuppgifter, t.ex. uppgifter om ICA butiker
 • Kundstatus, t.ex. dina medlemskap i ICA bolagen
 • Köpinformation, t.ex. uppgift om dina genomförda köp i ICA-butiker
 • Enhetsinformation, t.ex. uppgift om vilken enhet som används
 • Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner i ICA Stammis Appen
 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden som du skickar
 • Svarsresultat, t.ex. frågesvar vid genomförda användarundersökningar

Om du väljer att aktivera vår Kontoinformationstjänst:

 • Finansiell information, t.ex. kontonummer, kreditkortsnummer, kontosaldo, kontotransaktioner (belopp, datum/tidpunkt/transaktionstext och köpställe) samt produkternas villkor, som även kan innehålla känsliga personuppgifter
 • Kundengagemang, t.ex. uppgift om och vilka produkter och tjänster du har enligt vad som framgår av din finansiella information, samt från de uppgifter som du själv lämnar

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. när du skapar ett användarkonto eller kommunicerar med oss.

Andra ICA-bolag

För att tillhandahålla tjänsten samarbetar vi med andra bolag inom ICA familjen till exempel ICA Sverige, ICA Banken, ICA Försäkring, Apotek Hjärtat) och samlar in personuppgifter från dem, t.ex. kund- och identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, köpinformation och uppgifter om kundengagemang. Det här görs t.ex. för att kontrollera om du är Stammis på ICA i samband med att du skapar ett användarkonto, eftersom det är en förutsättning för att kunna använda ICA Stammis Appen.

För närmare information om vilka uppgifter som andra ICA-bolag, t.ex. ICA Sverige, delar med oss, se respektive ICA-bolags webbplats.

Banker och kortutgivare

Om du väljer att aktivera Kontoinformationstjänsten kommer vi, på din begäran, hämta din finansiella information från dina konton hos de banker och kortutgivare som du har valt att ansluta. Om du har ett rosa ICA Stammis Kort som du betalar dina matinköp på ICA med så kommer vi kontrollera att det är aktivt innan du kan välja att lägga till detta i Tjänsten.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Skapa ett användarkonto för appen ICA Stammis

Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa ditt användarkonto. För detta syfte behandlar vi dina kund- och identitetsuppgifter, inklusive personnummer. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de allmänna villkoren. Ditt personnummer behandlar vi för att identifiera dig som är Stammis på ICA och dina personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som är nödvändig för att skapa ditt användarkonto. 

Tillhandahålla Kontoinformationstjänsten

På din begäran behandlar vi din finansiella information, t.ex. för att kunna presentera en översikt över din vardagsekonomi, matinköp och klimatavtryck, ge dig en samlad bild av de avtal eller abonnemang som du har och för att lämna kommunikation och erbjudanden om ICA-bolags och samarbetspartners varor och tjänster i tjänsten. Personuppgifter som vi behandlar för att tillhandahålla tjänsten är, utöver din finansiella information, kund- och identitetsuppgifter, köpinformation från köp i ICA-butiker och kontaktuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att uppfylla de allmänna villkoren.

Om du väljer att aktivera Kontoinformationstjänsten kan en del av din finansiella information innehålla känsliga personuppgifter så som till exempel betalningar för sjukhusbesök, medlemsavgift till politiskt parti eller inbetalningar till fackliga organisationer.

I Kontoinformationstjänsten finns också en funktion för att dela utgifter med en annan Användare, kallad Delade utgifter. Du väljer du själv om du bjuda in en annan Användare för att visa hela eller delar av er gemensamma ekonomi. Du väljer själv till vem du delar utgifter med, samt är införstådd med att du delar finansiella uppgifter om dig själv och den andre Användaren.

Vi kan komma att dela dina känsliga personuppgifter till andra ICA-bolag inom ICA Gruppen och de andra bolagen kan komma att använda dessa personuppgifter för att kommunicera och lämna erbjudanden till dig samt för att genomföra kundanalyser.

Denna behandling sker med stöd av ditt uttryckliga samtycke som du aktivt kan lämna när du aktiverar Kontoinformationstjänsten. Lämnar du inget samtycke kommer ingen delning av dina personuppgifter att ske.

Vi sparar dina personuppgifter för detta syfte så länge som du använder tjänsten.

Hantera kundförhållandet

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera kundförhållandet, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara dina frågor angående tjänsten. Personuppgifter som vi behandlar för detta syfte är kund- och identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och din kommunikation. Behandlingen sker för att uppfylla de allmänna villkoren. Vi sparar dina personuppgifter för detta syfte så länge som du använder ICA Stammis Appen.

Följa upp och utvärdera användningen av appen ICA Stammis 

Vi behandlar dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera användningen av ICA Stammis Appen, t.ex. för att ta fram rapporter och statistik över hur den används. Personuppgifter som vi behandlar för detta syfte är kund- och identitetsuppgifter, användargenererade uppgifter och enhetsinformation. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera hur ICA Stammis Appen används.

Dina personuppgifter sparas så länge som du använder ICA Stammis Appen. Statistik och rapporter som inte innehåller några personuppgifter bevaras tillsvidare eller till dess att de raderas.

Kommunikation och lämnande av erbjudanden

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera personlig och relevant information och lämna erbjudanden till dig om våra egna, andra ICA-bolags och samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler. Personuppgifter som vi behandlar för detta syfte är kund- och identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och användargenererade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och lämna erbjudanden.

Genom att godkänna de allmänna villkoren för ICA Stammis Appen lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till vår elektroniska marknadsföring. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra bland annat direkt i utskicket eller genom att kontakta oss. Vi bevarar dina personuppgifter så länge som du använder ICA Stammis Appen.

Genomföra användarundersökningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra användarundersökningar. Detta gör vi bland annat för att samla in feedback från dig och andra användare för att få information och en bättre förståelse för hur du och andra användare upplever ICA Stammis Appen. De personuppgifter som vi behandlar för detta syfte är kund- och identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och de svar som du lämnar. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra användarundersökningar i syfte att förbättra ICA Stammis Appen. Vi bevarar dina personuppgifter så länge som du använder ICA Stammis Appen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess. Personuppgifter som vi kan behandla för detta ändamål är de uppgifter som vi behandlar för övriga ändamål. Det är nödvändigt att behandla ditt personnummer med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta det rättsliga kravet. Eventuella känsliga personuppgifter behandlar vi endast om det är nödvändigt för samma syfte. Dina personuppgifter sparas för den tid som är nödvändig för att hantera det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi måste, när det är nödvändigt, behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det är nödvändigt att behandla ditt personnummer med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Eventuella känsliga personuppgifter behandlar vi om det är nödvändigt för samma syfte. Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet.

Hantera och skydda tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera och skydda tjänsten, t.ex. säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i tjänsten, genomföra säkerhetsloggning, felsökning, felhantering och säkerhetskopiering. Vi behandlar de personuppgifter som förekommer i ICA Stammis Appen för detta syfte. Behandlingen sker för att uppfylla de allmänna villkoren. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering så länge som du använder ICA Stammis Appen.

Utveckla och förbättra appen ICA Stammis 

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla och förbättra ICA Stammis Appen, t.ex. för att ta fram nya funktioner. Vi behandlar de personuppgifter som förekommer för detta syfte. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra ICA Stammis Appen. Dina personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som du använder ICA Stammis Appen.

Mottagare som vi delar information med

Om du lämnat ditt uttryckliga samtycke kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra bolag. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Andra ICA-bolag

Vi samarbetar med andra ICA-bolag, till exempel ICA Sverige, Apotek Hjärtat, ICA Banken och ICA Försäkring, och delar dina personuppgifter med ICA-bolagen för de syften som anges nedan. Överföringen sker endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Information om mottagande ICA-bolags behandling av dina personuppgifter finns på respektive ICA-bolags webbplats.

Kommunikation och erbjudanden

Vi delar dina personuppgifter med andra ICA-bolag för att de ska kunna ge dig information och erbjudanden som gäller både ICA, deras samarbetspartners och andra bolag inom ICA Gruppen. Personuppgifter som vi delar för detta syfte är kund- och identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och finansiell information. Genom att acceptera de allmänna villkoren för ICA Stammis Appen lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till mottagande ICA-bolags elektroniska marknadsföring av sina egna, andra ICA-bolags och samarbetspartners varor och tjänster. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att kontakta respektive ICA bolag.

Genomföra kundanalys för ökad kundinsikt

Vi delar dina personuppgifter med andra ICA-bolag för att de ska kunna genomföra kundanalyser på en övergripande nivå, t.ex. för att utveckla affärsmetoder, analysmodeller och kund- och affärsstrategier. Det mottagande ICA-bolaget kan då kombinera uppgifter som vi delar med de uppgifter som ICA-bolaget har samlat in själv. Personuppgifter som vi delar med andra ICA-bolag för detta syfte är kund- och identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och finansiell information.

Hantera kundförhållandet

Vi delar dina kontaktuppgifter som du har lämnar till oss med andra ICA-bolag för att säkerställa att de ICA-bolag som du har en relation med har uppdaterade uppgifter till dig.

Samarbetspartners

Vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners för att de ska kunna kommunicera och lämna erbjudanden till dig. Personuppgifter som vi delar med våra samarbetspartners för detta syfte är identitetsuppgifter och kontaktuppgifter.

Personuppgifter som vi samlat in om dig från Kontoinformationstjänsten delar vi aldrig med samarbetspartners.

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till ICA Spara AB, t.ex. IT-tjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. 

Övriga mottagare

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare (t.ex. myndigheter, externa rådgivare och potentiella köpare och säljare), om det är nödvändigt för att:

 • uppfylla rättsliga skyldigheter, eller för att tillgodose vårt berättigade intresse av att
 • hantera och bemöta rättsliga krav, eller
 • hantera en sammanslagning eller en försäljning

Kakor och liknande teknik

Vi använder kakor, eller cookies, och liknande tekniker i tjänsten. Generellt används kakor för att möjliggöra funktionalitet och för att följa upp och utvärdera din användning av ICA Stammis Appen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Dina rättigheter

Du har rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Du kan när som helst se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig direkt i ICA Stammis Appen, t.ex. kontaktuppgifter och dina ansluta konton.

Du kan även få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett registerutdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss. Utdrag av dina personuppgifter görs hos respektive ICA bolag. Har du valt att aktivera Kontoinformationstjänsten beställer du registerutdraget direkt i ICA Stammis Appen.

Läs mer om hur du gör för att beställa ett registerutdrag på www.icastammisappen.se

Begära rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Detta gör du genom att kontakta oss.

Ge och ta tillbaka ditt samtycke avseende delning av personuppgifter

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för delning av personuppgifter direkt i ICA Stammis Appen.

Avsäga dig direktreklam

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappers-format. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket eller kontakta oss.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat intresse.

Om det finns ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse får vi fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen. Kan vi inte visa på avgörande skäl kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

Radera uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock innebära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsas.

Flytta din data (dataportabilitet)

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet. Beställning av portering av dina personuppgifter görs hos respektive ICA bolag. Har du valt att aktivera Kontoinformationstjänsten begär du dataportabilitet direkt i ICA Stammis Appen. Läs mer på www.icastammisappen.se

Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Kontaktadress för appen ICA Stammis

ICA Spara AB
559086 - 0531
Kolonnvägen 20
169 71 Solna

E-post: icastammisappen@ica.se

Dataskyddsombudet

Samma kontaktuppgifter som ovan. Märk brev med "dataskyddsombudet".

E-post: dpo.icaspara@ica.se

www.icastammisappen.se

Tack för att du använder tjänsten!